Konfiguracja

Czas na kilka słów na temat mojej konfiguracji  Radio > Komputer < Oprogramowanie , w szczególności pod kątem pisania skryptów AHK, wysyłki danych do portów szeregowych i korzystania z OmniRIG API.

Na kolejnych podstronach rozpatrzę trzy przypadki konfiguracji:
1. Tylko z użyciem OmniRIG
2. Z użyciem OmniRIG + VSPE
3. brak możliwości użycia OmniRIG, tylko VSPE

Skróty używane na schematach:

CAT – Computer Aided Trainscever. Na blogu określeniem CAT będziemy nazywać komendę lub ciąg komend wysyłanych do portu COM i dalej do TRX’a;

Script AHK  – program napisany w języku AHK;

API application programming interface – zbiór reguł opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą;

USB to UART – reprezentuje zainstalowany sterownik programowy, umożliwiający transmisję danych do i z TRX poprzez USB i udostępniający w systemie operacyjnym dwa (w przypadku Yaesu FTdx..) dodatkowe porty COM.
W menedżerze urządzeń komputera wygląda to najczęściej tak:

U mnie są to:

COM6 – przeznaczony do komunikacji z radiem poprzez CAT (Enhanced COM)
COM7 – standardowy port, do sterowania liniami kluczowania (CW, PTT, poprzez piny RTS, DTR)

Numery portów zależą oczywiście od indywidualnej konfiguracji – u Ciebie może to być np. COM3 i COM4

Przypadki (kliknij, aby przejść do opisu):

1. Tylko OmniRIG
2. OmniRIG + VSPE
3. brak możliwości użycia OmniRIG, tylko VSPE