Lista skryptów

Lista skryptów dostępnych na blogu:

Wysyłanie danych do portu szeregowego z systemowej linii komend
Wysyłanie danych do portu szeregowego przy użyciu programu SerialSend.exe i języka AHK
Przełączanie trybu (Operating mode) radiostacji – komendy CAT i język AHK
Zmodyfikowane procedury wysyłające dane do portu szeregowego – język AHK
Wysyłanie kombinacji klawiszy do wybranego, uruchomionego programu – język AHK

Kilka klawiatur i AHK

Trochę większe Projekty:

RadioMenu – podręczne menu (popup) do szybkiego sterowania funkcjami radiostacji;
N1MM keyboard remaping – kilka sposobów na przemapowanie klawiatury przy pracy z N1MM;
CW CAT Memory keyer – przykład kompletnego mini-programu (w AHK) do pracy na CW, z wykorzytaniem komend CAT radiostacji;
OmniRIG API – opis interface’u API (a dokładniej – programowego komponentu COM w Omni-RIG) i użycie go we własnych skryptach AHK;