N1MM i komendy CAT

Wiele programów, z których korzystamy, posiada możliwość wysyłania do radia komend CAT, jako elementu zdefiniowanego makra.

Przykład – chcemy dokonać zmiany definicji dla klawiszy F11 i F12 w N1MM+;  używamy komend CAT dla odbiornika Main w radiu FTDX101D
Oczekiwany rezultat:
klawiszem F11 chcemy załączać Roofing filter 300Hz + Contour na ON
klawiszem F12 chcemy załączać Roofing filter 3kHz + Contour na OFF

Co robimy?
Wymagane komendy CAT wprowadzamy do definicji makr w N1MM (w sekcji RUN i również S&P):

zauważ, że każda pełna komenda sterująca składa się w tym przykładzie  z dwóch jednostkowych (RF* i CO*). Tak, komendy CAT można łączyć przed wysyłką w większe „paczki” 

I gotowe – możemy wyżej zdefiniowane dwa ustawienia filtrów przełączać myszką lub z klawiatury:

 

Również ciekawą możliwością jest dodawanie sterowania radiem poprzez komendy CAT przy użyciu podobnych „klawiszy”, ale znajdujących się w nagłówku okna BANDMAP; np. taki akademicki przykład – zmiana pasma połączona z ustawianiem mocy TRX . Komendę przypisujemy klikając prawym klawszem myszy na wybrany „klawisz” menu w nagłówka okna Bandmap:

(komenda BS__;  to wybór pasma, komenda PC___; określenie mocy TRX)

 

N1MM CAT

Zasada dodawania komend CAT jest dokładnie taka sama – poprzez wyżej przedstawione dyrektywy {CAT1ASC xxxx}.

Dodanie w ten sposób sterowania radiem, poprzez komendy CAT, jest oczywiście również możliwe przy przy pracy w trybie Digital, w udostępnionym tam dodatkowym zbiorze klawiszy ekranowych

CAT_ASC  N1MM – zobacz tu: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/function-keys/#cathex-and-catasc-radio-hex-macro-commands

Zobacz:  N1MM i skrypty AHK