N1MM i skrypty AHK

Ciekawą opcją zawartą w programie N1MM Logger Plus jest możliwość uruchomienia wybranego skryptu AHK w momencie startu tego programu.

Aby to zrobić, należy:
– przygotowany przez nas skrypt (w przykładzie poniżej o nazwie serial.ahk) wgrać do katalogu roboczego programu, tj. do dedykowanego podkatalogu w Moje dokumenty:
\N1MM Logger+\SupportFiles\

– jeżeli chcemy skorzystać dodatkowo z VSPE i programiku SerialSend.exe do wysyłania dodatkowych komend do współdzielonego z N1MM portu COM ( zobacz opis tu i tu  ), to oczywiście dogrywamy tam też serialsend.exe

– uruchomić N1MM, przejść do konfiguratora i wprowadzić nazwę naszego skryptu do dedykowanego pola:

 

Jeżeli po wybraniu OK program N1MM znajdzie wskazany plik w w/w katalogu, to po restarcie programu automatycznie uruchomiony zostanie nasz skrypt.

Gdyby z jakiś względów N1MM nie był w stanie odnaleźć skryptu, poinformuje nas o tym odpowiednim komunikatem (np. takim):

 

Oczywiście nie ma potrzeby kopiowania skryptu do wskazanego katalogu na dysku i definiowania w programie w/w sposobu uruchamiania skryptów AHK. Jest to tylko małe ułatwienie ze strony twórców N1MM+ dla osób posługujących się skryptami AHK.
Skrypty AHK, współpracujące z N1MM+ możemy uruchamiać poza samym programem N1MM.

 

Kilka sposobów na oskryptowanie, przy użyciu języka AHK, programu N1MM znajdziesz w Menu PROJEKTY AHK ->   n1mm-ahk-remapping-keys